+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

Met trots kunnen wij vertellen dat Parkeagle op dit moment meer over 25+ klanten / pilotklanten beschikt.

Om dit te vieren hebben we onderzoek gedaan naar alle use cases voor sensoren in de weg. Het onderzoek is opgesteld op basis van 3+ jaar aan gesprekken met gemeenten over wat je nou met sensoren in de weg van Parkeagle kunt doen. Vele van de onderstaande use cases zijn dan ook al door gemeenten in gebruik genomen.

Denk bijvoorbeeld aan de gemeente Castricum, waar we meer dan 20 telpunten met sensoren hebben geïnstalleerd. Nu heeft gemeente Castricum voor altijd grip op haar wegennetwerk.

Hieronder staat een overzicht van 37 use cases die wij hebben geïdentificeerd. Denk aan voertuigtellingen in winkelstraten tot het detecteren van vrachtverkeer.

Mocht je nog niet weten hoe wij verkeer meten met draadloze sensoren in de weg werken, kijk dan vooral even naar deze pagina. Op de link kun je precies zien hoe jij goedkoop en flexibel controle over jouw wegennet kunt krijgen met behulp van onze draadloze sensoren in de weg.

Sensoren plaatsen voor de in- en uitgang van parkeergarages

Sensoren kunnen hier: Tellen / parkeerdrukmeting
Wilt u meer grip op de garages in uw gemeenten en heeft u te weinig inzichten in de parkeerbezetting van de parkeergarages in uw gemeente? En weet u niet hoe druk het kan worden bij garages zonder slagboom? Wij weten hoe vervelend het soms kan zijn om aan correcte data van garages te komen. Om uw leven iets makkelijker te maken plaatsen wij sensoren in het wegdek voor de ingangen en op de aanrijroutes van parkeergarages. We hoeven de sensoren enkel in de weg voor de garages te plaatsen om auto’s te tellen. Zo kunt u (on demand) tellen hoeveel verkeer er in- en uit de garage rijdt. Dit maakt het voor u mogelijk om grip te krijgen op de bezoekers van uw parkeergelegenheden. Doe een paar weken per jaar een meting op de belangrijke momenten en leer uw bezoekers nog beter kennen. De rest van de tijd slapen de sensoren en betaalt u ook niks. 

Sensoren plaatsen voor de in- en uitgang van parkeerterreinen

Sensoren kunnen hier: Tellen / parkeerdrukmeting
Net als hierboven bij Parkeergarages maken we het u ook makkelijker dan ooit om elk jaar een paar parkeerdrukmetingen te doen voor uw parkeerterreinen. We plaatsen de sensoren bij de in- en uitgangen van parkeerterreinen van uw gemeente om de terreinen uitleesbaar te maken. Wanneer u maar wilt kunt u het systeem uit- en aanzetten om steekproefsgewijs een parkeerdrukmeting uit te voeren. Onze sensoren voor de parkeerterreinen geven u de inzichten die u nodig heeft om effectief het dialoog met ondernemers en de politiek aan te gaan.

Verkeersonderzoek op 80 km/uur wegen (tijdelijk / permanent)

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Bij gemeente Bergeijk hebben we sensoren geplaatst op de Fressevenweg. De sensoren meten hoe veel vrachtverkeer er vanuit Belgïe de gemeente Bergeijk inrijdt. Ook meten de sensoren of dit vrachtverkeer de snelheidslimieten overtreedt. De gemeente zet het systeem enkel aan wanneer zij metingen willen verrichten en de rest van de tijd staat het draadloze telpunt uit en betalen zij dus ook niks.

Verkeersonderzoek op 50 km/uur wegen (tijdelijk / permanent)

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Op meer dan 25+ locaties in Nederland liggen onze sensoren in het wegdek van 50 km/uur wegen. De sensoren slapen altijd en kunnen op afstand via het dashboard van de gemeente aangezet worden. Gemeente Castricum heeft in haar eentje al meer dan 20+ telpunten met sensoren ingezet om wanneer ze maar willen verkeerstellingen te verrichten. Meten is weten is hun credo geworden.

Verkeersonderzoek op 30 km/uur wegen (tijdelijk / permanent)

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
De sensoren meten zowel langzaam als snel rijdend verkeer. 30 km/uur wegen zijn voor ons dan ook geen enkel probleem. Zo hebben we fietsstraten voorzien van telpunten waar men met het voertuig maar 30 km/uur mag rijden.

Verkeersonderzoek op <10 km/uur wegen (tijdelijk / permanent)

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Waar telslangen en tellussen het vaak laten afweten is bij lagere snelheden. Juist op wegen waar voertuigen langzaam of zelfs stapvoets rijdt kunnen onze sensoren nog steeds accuraat verkeersgegevens verzamelen zoals classificatie, richting, aantallen en snelheid.

Doorsnedetelling op wegen (permanent & tijdelijk)

Sensoren kunnen hier: verkeerstellingen op 1 tot 5 banen naast elkaar
We plaatsen de sensoren voor u op locaties binnen uw gemeente waar u enkele of meerdere weken per jaar een doorsnedetelling wilt verrichten. De sensoren kunnen incognito in het wegdek worden geplaatst om real-time verkeer te tellen en te analyseren. Onze algoritmes in de Cloud berekenen de snelheid, lengte en classificatie van de passerende voertuigen. Zo hoeft u nooit meer met slangtellingen te werken. En zo heeft u nooit meer last van geluidsoverlast door slangtellingen. Ook hoeft niemand ooit bij het systeem fysiek aanwezig te zijn en tot slot kunnen de sensoren 10 jaar lang functioneren op een gekozen locatie.
Lees hier meer over alle voordelen van onze sensoren in de weg.

Wachttijdmetingen en reistijdmetingen

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Door een nauwkeurige opmeting van de voertuigtypes kan men op gesloten secties op 2 of meer plaatsen tellingen uitvoeren met sensoren in het wegdek. Door vergelijking van de voertuigtreinen kan de duur van een traject nagerekend worden.

Parkeerdrukmetingen

Sensoren kunnen hier: parkeertelling / verkeerstellingen / parkeerdrukmeting
Door alle in- en uitgangen af te dekken met sensoren in de weg kan via een berekening op elk moment de parkeerdruk van een totaal gebied bepaald worden. Zo hoef je nooit meer een parkeerdrukmeting met de hand om 3 uur ’s ochtends te doen. De tijd van parkeerdrukmetingen met de hand is voorbij. Je meet de totale parkeerdruk in een gebied door op en af te tellen wat een gebied in- en uitrijdt.

Oversteekbaarheidsmeting

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Veiligheid bij oversteeklocaties voor fietsers en voetgangers moet altijd gewaarborgd blijven. Met onze sensoren bij deze oversteekplaatsen heb je altijd een vinger op de pols van de aantallen en de snelheid waarmee verkeer de oversteeklocaties passeert. De oversteekbaarheid wordt gekenmerkt door de volgafstand van de voertuigen en hun snelheden. Deze parameters kunnen perfect opgemeten worden met onze sensoren in het wegdek waarna een berekening de oversteekbaarheid aangeeft.

Verkeersstroom in kaart te brengen

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Door het begin en einde van gesloten secties te voorzien van sensoren in het wegdek kunt u makkelijk (wanneer u maar wilt) verkeersstromen in kaart brengen. Ook kunt u bepaalde trajecten voorzien van sensoren. Denk aan bepaalde afslagen van hoofdroutes waar u de drukte wilt meten. Wij maken het heel makkelijk om totale gebieden te ontsluiten met sensoren in de weg. Zo heb je altijd grip op het wegdek en ken je de locatie verkeerssituatie in real-time. 

Kruispunttelling met sensoren

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Alle rijstroken kunnen ofwel gemeten ofwel berekend worden aan de hand van tellingen op andere locaties met het gebruik van sensoren. Door met onze sensoren te werken die u aan kunt zetten wanneer u maar wilt, hoeft u niet met manuele steekproeven te werken. De sensoren worden op strategische locatie geplaatst zodat het kruispunt “slim” wordt gemaakt. Vanaf dat moment kun je altijd een kruispunttelling verrichten en heb je altijd grip op de verkeerssituatie rondom het kruispunt. 

Rotondetelling met sensoren

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / classificatie
Met onze sensoren in het wegdek kunnen we tellingen verrichten bij alle in- en uitgaande rijstroken van een rotonde. Ook hebben we een methode ontwikkeld om tussen de af- en oprit van een tak te kunnen meten. Hierdoor zijn het aantal storende bewegingen voor een oprit gekend en kan men in combinatie met alle “tak”tellingen, alle ontbrekende secties berekenen. Met sensoren in het wegdek was het nog nooit zo makkelijk om een rotondetelling uit te voeren. Nooit meer een rotondetelling met telslangen die kapot gaan of voor overlast zorgen. Vanaf nu doet u het makkelijk en snel met sensoren in de weg.

Snelheidsmetingen met sensoren

Sensoren kunnen hier: snelheid / V85 / gemiddelde snelheid / max snelheid / min snelheid / classificatiesnelheid / snelheden per uur en etmaal
De draadloze sensoren in het wegdek kunnen snelheidsmetingen verrichten en deze gegevens in real-time met u delen. De snelheid van verkeer kan nauwkeurig bepaald worden, ook bij beperkte tussenafstanden van de sensoren. Om snelheid te meten plaatsen wij altijd twee sensoren achter elkaar. Net als bij snelheidsmetingen met slangtellingen. Maar dan zonder alle nadelen van slangtellingen voor verkeersmetingen.

Sensoren op belangrijke aanrijroutes

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
De verkeerstelling sensoren van Parkeagle worden ingezet om de belangrijke aanrijroutes naar een stad of gemeente te voorzien van permanente en tijdelijke detectie. Zo kun je met de sensoren voor een schappelijke prijs alle belangrijke aanrijroutes een paar keer per jaar laten meten met de sensoren in het wegdek. Krijg grip op je aanrijroutes met ons draadloze systeem.

Sensoren om te meten op stadscentra-routes

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
De sensoren in het wegdek zijn zeer geschikt om de belangrijke routes door uw binnenstad / stadscentrum te voorzien van verkeerstellingen en verkeersonderzoek wanneer u dat uitkomt. U kunt onderzoeken van tevoren plannen om zo meer grip te krijgen op verkeersstromen in uw binnenstad. Weet wat er speelt op de weg van uw binnenstad met de draadloze sensoren van Parkeagle in het wegdek.

Sensoren bij afritten en opritten van N-wegen

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Met de telsensoren van Parkeagle kunt u alle belangrijke aftakkingen van N-wegen om uw stad of gemeente voorzien van een systeem om voertuigen te tellen. Zo kunt u door middel van de sensoren wanneer u maar wilt onderzoek doen naar verkeer en de drukte van verkeer. Zie altijd welke wegen het meeste verkeer binnenbrengen en richt je beleid op de locaties waar de impact het grootste is. Onze sensoren in de weg zullen je helpen om de beste verkeersbeslissingen te maken. Onze sensoren helpen uw gemeente bereikbaar te houden.

Sensoren inzetten om verkeersmodellen te voeden

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Categorie
Gemeente Castricum maakt gebruik van meer dan 25 telpunten in haar binnenstad om microsimulaties te maken die een scherp beeld van de werkelijkheid geven. Zo kunnen de verkeersmodellen door middel van onze sensordata uit de wegen worden opgesteld. Het is door de draadloze sensoren in uw weg niet meer nodig om elke twee jaarverkeerstellingen met sensoren telslangen / verkeerslussen of radarkasten uit te voeren. U plaatst de sensoren van Parkeagle op strategische locaties zodat u om de zoveel tijd een meting plant om uw verkeersmodellen te voeden. Het was nog nooit zo makkelijk en flexibel geweest om een verkeersmodel te voorzien van verkeersgegevens.

Sensoren op sluiproutes plaatsen

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Krijg met de sensoren van Parkeagle grip op het sluipverkeer wat door uw gemeente rijdt bij file of bij wegwerkzaamheden. De sensoren laten u snel en gemakkelijk inzichten verkrijgen in de werkelijk situatie. Gemeente Ede past de sensoren in het wegdek toe om meer inzicht te krijgen in de aantallen sluipers over routes waar zij niet zouden moeten rijden. Ook zijn er gemeenten die preventief sensoren plaatsen die 99% van de tijd slapen. Wanneer zij vermoeden dat sluipverkeer optreedt, dan pas zetten zij hun sensoren in de weg aan voor verkeersonderzoek. Dat is de kracht van de sensoren in de weg. Ze slapen wanneer je geen meting uitvoert. Ook betaal je niks wanneer je niet meet. Zo makkelijk hebben we het voor je gemaakt. Bekijk hier wat je allemaal kunt met de sensoren van Parkeagle in de weg.

Sensoren om verkeer in winkelstraten te meten

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Verkeer in winkelstraten kent veel hinder en overlast van parkerende voertuigen en van sluipverkeer, maar ook bestelauto’s, vrachtverkeer en laad en los acties verstoren het verkeer. De verkeersveiligheid neemt hierdoor af. Plaats de sensoren in het wegdek bij het begin en einde van afgesloten secties om inzicht te krijgen in aantallen, parkeerdruk en ook lengte. De slimme winkelstraat van de toekomst gebruikt Draadloze sensoren op strategische locatie om te zien hoe druk het is en wat voor verkeer er door de straat rijdt. Wees de winkelier en de ondernemer voor met verkeersdata die je met 1 druk op de knop kunt genereren. Zet de sensoren van achter uw pc aan en alles wordt real-time gemeten.

Sensoren inzetten als iVRI’s

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Categorie
De sensoren in het wegdek kunnen communiceren middels Bluetooth met omringende voertuigen en mobiele telefoons. Dit maakt talking traffic mogelijk. Zo kunnen de sensoren van Parkeagle communiceren met de infrastructuur om de sensoren heen. Dit maakt nieuwe innovaties mogelijk. Ook kunnen de sensoren ingezet worden als detectiemethode bij verkeerslichten en groenegolfsystemen. Tot slot kun je de sensoren honderden meters voor kruispunten plaatsen om met de VRI’s te praten in real-time. Zo worden de kruispunten van de toekomst nog slimmer met sensoren van Parkeagle. 

Sensoren bij afritten en opritten van snelwegen

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
De sensoren van Parkeagle geven u inzicht in het aantal verkeer dat van de snelwegen uw stad of gemeente binnenkomt. Ook kunt u met de sensoren makkelijk zien welke typen voertuigen uw gemeente voornamelijk binnenrijdt. Heeft u last van teveel vrachtverkeer wat door uw gemeente rijdt? Zie makkelijk waar dit verkeer vandaan komt met de sensoren in het wegdek. De sensoren van Parkeagle maken uw afslagen ‘slim’ en uitleesbaar.

Sensoren inzetten om bij stoplichten te meten

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Naast de standaard inductiemethoden bij stoplichten kan de sensor in het wegdek als draadloos en minimaal onderhoudbaar alternatief worden gezien. Onderhoud is zeer beperkt en de levensduur is geschikt voor vervanging van de huidige inductiemethoden.

Sensoren inzetten voor impactmetingen van verkeersingrepen

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Veranderingen aan de infrastructuur en aan het ontwerp van uw wegennet heeft effect op de verkeersstromen. Dat hoeven we u niet uit te leggen. Maar wist u dat de sensoren in het wegdek u kunnen ondersteunen om de impact van deze maatregelen in kaart te brengen? Gebruik de sensoren op vaste locaties in de weg om de impact van infra-aanpassingen te meten en het effect in kaart te brengen. Plaats de sensoren voor een ingreep en zet ze nogmaals aan nadat de ingreep is verricht. Zo heeft u a nul- en eenmeting om de impact van infra-aanpassingen makkelijk en goedkoop in kaart te brengen.

Sensoren om de impact van evenementen te meten

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg zal de draadloze sensoren van Parkeagle gebruiken om de drukte rondom de Mall of the Netherlands in kaart te brengen in de omliggende woonwijken. Ontstaat er een overbelasting van de parkeerplaatsen in de woonwijken? Met de sensoren van Parkeagle heeft u altijd de vinger op de pols van uw wegennetwerk. Plaats op belangrijke aanrijroutes of bij parkeerterreinen sensoren van Parkeagle om op specifieke moment steekproefsgewijs metingen te verrichten. Zo weet je altijd wat de impact van een event is.

Sensoren om snelheid te meten bij scholen

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Bij scholen moet het veilig zijn voor kinderen, fietsers en voor de ouders. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenten en van de school om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Gebruik de sensoren in het wegdek om een paar keer per jaar te eiken hoe het met de verkeersveiligheid gesteld is rondom de scholen. De draadloze sensoren zijn meer dan geschikt om een aantal momenten per jaar de verkeersintensiteit, de V85 en het typen verkeer in kaart te brengen. Zo blijft de veiligheid met up-to-date verkeersdata gewaarborgd. 

Sensoren inzitten bij bochten

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Soms is het lastig om de snelheid of de aantallen van voertuigen in bochten vast te leggen. Met de sensoren in het wegdek van Parkeagle is dit een fluitje van een cent. Wij plaatsen twee sensoren achter elkaar om de snelheid van elk voertuigtypen op de weg te bepalen. Geen enkele bocht is ons te lastig. De sensoren meten namelijk al het verkeer wat zowel over als langs de sensor rijdt. Dit maakt onze sensoren uiterst geschikt om in bochten of op lastige locaties verkeersmetingen uit te voeren.

Sensoren om te tellen op hellingen

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
De sensoren raken niet beïnvloed door hellingen of dalingen van het wegdek. De meetmethodiek heeft geen last van heuvels of schuine wegen. Dit maakt de sensoren in het wegdek goed geschikt om te gebruiken in heuvelachtige gebieden waar het met radarsystemen lastig te meten valt. Nooit meer last van heuvels en hellingen zoals bij radarkasten, met de sensoren wordt elke lastige plek opeens een fluitje van een cent om “slim te maken”.

Sensoren op wegen in oude binnensteden

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Met de sensoren op aanvoerwegen naar de oude binnenstad krijgt u grip op verkeer dat uw binnenstad in- en uitrijdt. U meet een paar weken per jaar om een goed beeld te krijgen van de drukte en van het verkeer dat uw binnenstad inrijdt en verlaat. Zo weet u waar u het verkeersbeleid moet aanscherpen of moet versoepelen. Het mooie aan de sensoren van Parkeagle is dat ze incognito het wegdek zitten. Bewoners en bezoekers zien dus nooit of het systeem actief aan het meten is. Hierdoor wordt het gedrag tijdens de meting niet aangetast.

Sensoren om verkeer te tellen bij bruggen

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Hoeveel gebruik wordt er gemaakt van een specifieke overgang of brug? Bij de gemeente Leidschendam hebben we onze telsensoren ingezet om infrastructurele vragen in kaart te brengen middels semi-permanente verkeerstellingen met sensoren in het wegdek. De gemeente is nu altijd op de hoogte van het verkeer dat gebruik maakt van de hoofdbrug door de stad heen.

Sensoren om snelheid te meten bij fietsovergangen

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Het is noodzakelijk dat fietsovergangen veilig zijn en dat hier niet te hard wordt gereden. Met de sensoren voor en achter de fietsovergang heb je altijd zicht op het verkeer dat de fietsers kruist. Houden mensen zich aan de snelheid en is het er nog veilig? Dat zijn vragen waar de sensoren u antwoorden op kunnen geven.

Sensoren om aantallen op busbanen in kaart te brengen

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
De sensoren zijn ook geschikt om busbanen van real-time en historische voertuigdetectie te voorzien. Rijden de bussen op schema en hoeveel bussen gaan er over een bepaald traject heen en hoeveel invloed heeft dit op de rest van het verkeer? Door sensoren op busbanen toe te passen krijgt u inzicht in verkeerstromen van het openbaar vervoer en bovenal het effect op het indirecte verkeer. 

Sensoren om snelheid te meten bij oversteekplaatsen

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Net als bij scholen en fietsoversteekplaatsen is het van groot belang dat personen veilig de weg over kunnen steken. Het is dus zaak dat uw gemeente inzicht heeft in de verkeersveiligheid rondom oversteekplaatsen. Is de verkeersveiligheid nog wel gegarandeerd en rijden mensen niet te hard? En wat voor typen voertuigen rijden voornamelijk te hard bij de oversteekplaatsen? Met de sensoren in het wegdek krijgt u inzicht in deze veiligheidsvraagstukken. Zo kunt u de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid altijd waarborgen.

Sensoren om snelheid te meten bij spoorwegovergangen

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Helaas gebeuren en nog teveel ongelukken bij spoorwegovergangen. Wij betreuren dit. De inzet van sensoren zal inzichten bieden in de snelheden en de aantallen voertuigen die over deze oversteekplaatsen rijden. Hiermee kan de veiligheid en de verkeerssituatie ingeschat en gemodelleerd worden. We kunnen ongelukken met onze sensoren niet voorkomen. Maar we kunnen je wel helpen om meer inzichten te generen in de huidige situatie om veilige beleidsbesluiten te maken. 

Sensoren om vrachtverkeer te tellen

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Vrachtverkeer kan in de binnensteden en ook daarbuiten tot veel overlast en gevaarlijke situaties leiden. Het is dan ook belangrijk om een goed beeld te krijgen op de aantallen vrachtwagens en het groot verkeer dat door uw gemeente en stad rijdt. Met draadloze sensoren in het wegdek krijgt u op strategische punten een goed inzicht in de hoeveelheid vrachtverkeer en of deze groep zich aan de verkeersregels en beperkingen houdt.

Sensoren om autobussen te tellen

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Naast vrachtverkeer zijn de sensoren in het wegdek ook in staat om de lengte, de snelheid en de aantallen autobussen te meten. Dit kan zoals eerder genoemd op busbanen maar ook op normale wegen tot 80 km/uur kunnen de sensoren personenauto’s van autobussen onderscheiden.

Sensoren om tractoren te tellen

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
Landbouwverkeer kan voor veel ergernis en gevaarlijke situaties leiden. Het is dan ook belangrijk om goed op de hoogte te zijn van veel gebruikte routes. Dit is belangrijk om de veiligheid van fietsers en van klein verkeer te waarborgen. Krijg met de sensoren in het wegdek grip op de bewegingen van landbouwverkeer in uw gemeente of rondom uw stad of dorp.

Sensoren bij vrachtwagen standplaatsen

Sensoren kunnen hier: Tellen / Richting / snelheid / V85 / Lengte / Classificatie
De sensoren worden bij het begin en het einde van standplaatsen in het wegdek bevestigd om goed in kaart te brengen hoe druk het is op de standplaatsen. Ook kunt u met de sensoren doorstroming in kaart brengen. Raakt het vaak te vol op de standplaatsen? En hoeveel vrachtverkeer hebben we het nou over? Gebruik de onzichtbare sensoren van Parkeagle om uw vrachtverkeer in juiste banen te leiden.

FAQ over het inzetten van sensoren in de weg

Wij krijgen veel vragen van onze huidige en nieuwe klanten. Hieronder hebben we de meest voorkomende op een rijtje gezet. 

Kan ik de sensoren kosteloos testen?

JA, u kunt gratis één telpunt met sensoren aanvragen.

Het is heel simpel. We plaatsen de sensoren gratis op een locatie die u zelf kiest. Naast het telpunt krijgt u ook kosteloos één week gratis verkeersonderzoek waarin de sensoren: intensiteit, snelheid, V85 en classificatie voor u meten.

Neem contact met ons op om meer informatie te ontvangen over deze actie. 
Enkel Nederlandse gemeenten kunnen aanspraak doen op de gratis aanbieding.

Wat is het verschil tussen een telslang en telsensoren voor een verkeersonderzoek?

Tijdelijke vs. permanent meetpunt De telslang of tellus op de weg is echt ‘tijdelijk’. Dat betekend dat een telslang geplaatst en verwijderd moet worden. De sensor van Parkeagle wordt geplaatst en wordt nooit meer verwijderd. De sensor blijft 10+ jaar lang op zij n locatie in de weg zitten. Dit betekend dat u altijd wanneer u wilt ervoor kunt kiezen om nog een meting op dezelfde locatie te verrichten. Dit maakt ons systeem zo uniek. U betaald voor een meetlocatie voor 1 week € 195 en voor dat bedrag heeft u op dat moment altijd een meetlocatie tot uw beschikking om een verkeersmeting uit te voeren in de toekomst.

Accurate data Een gemiddelde telslang kent een accuratesse van 90-92%. De telsensoren van Parkeagle kennen een accuratesse van 98%+ (en dit verbetert elk jaar door middel van Machine Learning algoritmes in onze Parkeagle Cloud).

Montage Het is gevaarlijk voor monteurs om een telslang te spannen over de weg. Dit gaat vaak genoeg fout en kost bovenal veel tijd en moeite. Iemand moet aanwezig zijn om de lussen te monteren, los te maken en ook om de data uit te lezen. De sensoren van Parkeagle worden per stuk binnen 3 minuten in de grond geplaatst. Een monteur is binnen 6 minuten klaar met het aanleggen van een nieuwe meetlocatie. Zo wordt het verkeer ook nauwelijks gehinderd.

Vandalisme We kennen de spookverhalen allemaal. Je doet een grootschalig verkeersonderzoek met 20+ telslangen en ze worden allemaal in één nacht stuk voor stuk kapot gesneden of kapotgereden. Het is verschrikkelijk en wij betreuren dit enorm. 
Maar het is ook een makkelijk op te lossen probleem. De sensoren van Parkeagle zijn namelijk zo klein dat ze bijna niet te zien zijn in het wegdek. Je kunt ze daarnaast ook nog eens moeilijk kapotmaken vanuit een voertuig. Dit maakt de sensoren zeer vandalisme proof.

Wat is het verschil tussen een visuele telling en de telsensor voor een verkeersonderzoek?

Bedraad of met accu
Wanneer een camera op accu wordt geplaatst, dan gaat deze niet lang mee. Mocht het zo zijn dat de camera voor langere tijd aanwezig moet zijn, dan moet de accu door een monteur worden vervangen. Wanneer een camera permanent geplaatst dient te worden, dan is er altijd een permanent stroompunt op locatie nodig. Ook dient een camera altijd aan een mast op een hoger punt geplaatst te worden.

Uitlezen kost teveel tijd
Het is algemeen bekend dat het uitlezen van camerabeelden veel te lang duurt. Het is niet meer van deze tijd dat we goedkope arbeidskrachten inzetten om camerabeelden te valideren. Wij laten het over aan Machine Learning algoritmen in de Cloud die woon ons alle data in real-time analyseren. Zo hoeven er nooit meer mensen aan te pas te komen en zo kunnen we jouw gegevens binnen een flits opleveren. 

Accurate data
De data uit een visuele telling kent een gelijke accuratesse als de telsensoren van Parkeagle voor een verkeersonderzoek. Wel worden sensoren nooit beïnvloed door een laaghangende zon, mist, regen of dieren die voor het beeld vliegen. Ook maken de sensoren van Parkeagle geen gebruik van visuele sensoren en hoeven er dus ook nooit lenzen schoongemaakt te worden om hoge kwaliteit te garanderen.

Montage
Camera’s moeten in een mast op een hogere locatie worden geplaatst. Sensoren worden in het wegdek geplaatst. Middels een rijdende afzetting zijn de monteurs van Parkeagle vertrokken op een locatie.

Prijs
De kosten van een tijdelijke meetlocatie voor een verkeerstelling met een visuele teller zijn vele malen hoger dan de kosten van een meetlocatie voor een verkeerstelling met telsensoren van Parkeagle. Voor een prijs van € 2000 kun je al meer dan 10 telpunten met sensoren beslaan. Daarnaast krijg je voor die prijs ook nog eens 10 weken tellen. 

Hoe worden de sensoren in de weg geïnstalleerd?

Rijdende afzetting
De sensoren worden middels een rijdende afzetting in het wegdek geplaatst. 

Verkeersregelaars
Indien het nodig is zal onze installatiepartner verkeersregelaars inzetten om het verkeer in juiste banen te leiden.

Professionele installatiepartij
Parkeagle heeft een prettige relatie met één van de gerenomeerde installatiepartijen in Nederland. Deze partij heeft 30+ jaar ervaring met wergwerkzaamheden en installatiewerkzaamheden. Wij werken altijd met dezelfde partijen en de dezelfde mensen. 

CROW-standaarden
De installateurs van onze partner beschikken over de juiste certificaten en de juiste opleiding om te voldoen aan alle CROW eisen en standaarden. 

Binnen 10 minuten klaar
Wij geven de garantie aan onze klanten dat we nooit meer dan 10 minuten een wegvak af hoeven te zetten. Ook zullen we nooit installeren tijdens files or tijdens de spits. 

Prijs
De kosten voor installatie zijn helemaal gratis. Wil je een nieuw telpunt met sensoren? Dan betaal je enkel € 195 en wij laten een nieuw telpunt in de weg zetten waarna je ook 1 week kunt tellen met je nieuwe telpunt. 

Hoe lang gaan de sensoren mee?

10+ jaar: Wanneer we de telsensoren op een meetlocatie plaatsen en de meetlocatie is vier weken per jaar aan het meten, dan gaan de sensoren 10+ jaar mee. Nadat de sensoren eenmaal zijn geplaatst hoeft er nooit meer iemand/monteur bij het systeem. Dat is de kracht van onze ultra low power engineering.

Hoe lang kan één sensor meten (tijdsduur, dagen, weken, maanden)?
Een sensor kan oneindig meten totdat de on-board batterij leeg is. In eerste instantie kan één meetlocatie voor meer dan 3 jaar lang achter elkaar meten voordat deze leeg gaat. – Dat is 26280 uur achter elkaar meten Dat is 1096 dagen achter elkaar meten Dat is 156 weken achter elkaar meten Dat is 36 maanden achter elkaar meten Al met al meer dan genoeg tijd om uw jaarlijkse verkeersbeleid op te onderbouwen.
Hoe worden de sensoren geplaatst?

De sensor worden geplaatst door een ervaren onderaannemer van Parkeagle: Baas B.V. Baas B.V. is een zeer ervaren bedrijf in de installatietechniek met grote klanten als Schiphol, waar zij alle wifi-punten en elektronica monteren en onderhouden. Baas B.V. beschikt over de juiste mensen om te voorzien in een veilige en snelle installatie van de meetlocaties.

Hoe krijgen de sensoren hun stroom?

Interne Accu: De sensoren zijn voorzien van een Military Grade batterij van een gerenommeerde Nederlandse leverancier. De batterijen zijn hitte en koud-bestendig tot -40 en +80 graden. Parkeagle heeft een garantie op de levensduur van de batterijen van haar leverancier ontvangen.

Wat gebeurt er als een sensor kapot gaat?

Al onze sensoren worden op afstand gemonitord. Algoritmes in onze Cloud-omgeving weten, voordat de sensor het zelf weet, of de sensor: 1) Leeg zal gaan, 2) Kapot zal gaan, 3) en dus vervangen moet worden.
Wanneer u een verkeersonderzoek bij ons aanvraagt voor één van uw meetlocaties, dan garandeert Parkeagle dat de sensoren het op de betreffende meetlocatie zullen doen.

Hoeveel meetlocaties kan ik afnemen van Parkeagle?

Het minimale aantal meetlocaties dat u kunt afnemen is: Één meetlocatie voor een tijdelijke verkeersmeting
Het maximale aantal meetlocaties die u kunt afnemen is: 10.000 meetlocaties voor verkeersmetingen.

De grootste order die Parkeagle tot op heden voorzien heeft is 26 telpunten met sensoren in één gemeente. Deze 26 telpunten zijn allemaal op één dag geplaatst bij de gemeente Castricum.
Onze sensoren worden nooit tijdens de spits geplaatst.

Is er een minimale aantal meetlocaties wat ik moet afnemen?

Er is geen minimum aantal meetpunten wat u kunt afnemen.  U kunt al beginnen vanaf één meetlocatie.

Wat is de minimale tijdsduur dat ik een meetlocatie en verkeersonderzoek kan afnemen?

1 week: De minimale tijdsduur van een verkeerstelling met sensoren in de weg is 1 week voor een prijs van €195 excl.
De maximale tijdsduur van een verkeersmeting met sensoren in de weg is onbeperkt. U bepaald hoe lang u de meting wilt verrichten.
Permanente verkeersmeting: Het is dus mogelijk om de sensoren net als bijv de gemeente Leidschendam-Voorburg permanent in te zetten voor verkeersmetingen. 

Waarom plaatsen jullie twee sensoren per meetlocatie?

Ons systeem is ultra redundant. Dit betekent dat elke situatie die het systeem tegenkomt een fallback/failsafe mechanisme heeft om opgevangen te worden. Zo is het dus ook zo dat wanneer een sensor kapot zou gaan, dan neemt de andere sensor op locatie het over. Dit is een techniek vanuit de luchtvaart. Je hebt altijd twee systemen naast elkaar draaien voor als er 1 malfunctioned. 

Hoe houden jullie rekening met Duurzaamheid?

Al onze systemen worden in eerste instantie ontworpen zodat ze door een recyclebedrijf demonteerbaar zijn. De elektronica kan makkelijk van de batterijen en antennes worden gescheiden. Dit maakt onze systemen duurzaam en recyclebaar. Ook hebben we de overtuiging dat systemen altijd een tweede leven verdienen en dit proberen we ook te waarborgen. Niets binnen ons bedrijf of wat wij produceren wordt zomaar afgeschreven en op de vuilnishoop gegooid.

Bestel nu een gratis telpunt!

Of stuur ons een bericht

Share This