+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

XTNT

Experts in Traffic and Transport
Zie website
HQ
Daalseplein 101,
3511 SX Utrecht
Bedrijfsomschrijving

Over ons

XTNT Experts in Traffic and Transport onderzoekt, ontwikkelt en implementeert oplossingen voor de huidige en te verwachten bereikbaarheids- en mobiliteitsopgaven. Als basis benutten onze adviseurs een brede kennis van mobiliteit en gedragsverandering én hun vaardigheden om processen te leiden en te sturen richting gewenst resultaat. Binnen onze projecten spelen vaak verschillende stakeholders een actieve rol. Denk aan werkgevers, belangenorganisaties, inwoners en werknemers. Onze opdrachtgevers zijn overheden, werkgevers en marktpartijen. Om de vragen van opdrachtgevers optimaal te kunnen invullen, werken we vaak samen met andere partijen. Denk aan civiel technische bureaus, communicatiebureaus en ontwikkelaars van slimme mobiliteitstoepassingen.

Service & producten

Openbaarvervoer

De reiziger en zijn gedrag centraal, dat vormt voor XTNT het uitgangspunt bij projecten op het gebied van openbaar en collectief vervoer. Bij onze projecten zoeken wij voor iedere onderscheidende doelgroep naar mogelijkheden om het ov-product beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de klant.

(E) Fiets

Fietsen is populair en is steeds vaker een alternatief voor de auto. Vooral in steden. XTNT geeft de fietser een goede plek in beleidsplannen en op de weg. We stimuleren mensen meer te gaan fietsen en dit veilig te doen en adviseren bij ontwikkelingen, zoals drukke fietspaden, smartphonegebruik en snelle fietsen.

Smart mobility

De mobiliteitswereld verandert snel, technische ontwikkelingen en de behoefte van de mens gaan daarbij hand in hand. Van gemeente tot Rijksniveau heeft XTNT ervaring met deze ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als procesmatig. Denk hierbij aan het inventariseren van stedelijke knelpunten met behulp van Floating Car Data tot het passend maken van technische ontwikkelingen op de behoefte van de reiziger.

Stakeholdermanagement

Om tot een gedragen plan te komen is een adaptief proces met stakeholders een must. Of het nu gaat om het betrekken van de omgeving bij grote snelwegprojecten of bedrijven in beweging krijgen met communities, XTNT heeft een schat aan ervaring. Samenwerken aan draagvlak en een goed imago is vaak één van de succesfactoren van een project.

Ontwerp en inrichting

 

Verkeer is een samenspel van mens, voertuig en omgeving. Een technisch goed ontwerp is een begin, maar de weggebruikers zelf zijn de bepalende factor. XTNT ontwerpt daarom vanuit het oogpunt van de weggebruiker. Wat ziet de mobilist, wat denkt hij, hoe reageert hij en hoe kunnen we een ontwerp verbeteren met deze kennis.

Mobiliteitsgedrag

De weggebruiker centraal, dat is het uitgangspunt van XTNT. Motieven en weerstanden vormen een belangrijk uitgangspunt bij onze gedragsaanpak. Daarnaast hebben we oog voor onbewust (automatisch) gedrag. In onze projecten zoeken we naar een combinatie van gedrags- en infrastructurele maatregelen om tot een complete oplossing te komen.

Contact
Email: info@xtnt.nl

Telefoonnummer: 030-2398060