+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

Vitence Mobiliteit

gedreven door mobiliteit

Zie website
Bedrijfsomschrijving

Over ons

Heeft u onderzoeks- of adviesvragen op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit of infrastructuur? U kunt bij Vitence terecht met al uw mobiliteitsvraagstukken op het gebied van verkeer, mobiliteit, infrastructuur, parkeren en exploitatie van het (openbaar) vervoer, zoals:

  • het begeleiden en managen van vervoerkundige en infrastructurele projecten en onderzoeksprojecten. Vanaf de vroege planfase tot de daadwerkelijke realisatie
  • advisering op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur en vervoersvraagstukken
  • het monitoren van vervoerssystemen, zoals OV, leerlingenvervoer en regiotaxi
  • inventarisaties, zoals het schouwen van haltes, wegvakken, bebording en andere infrastructurele zaken
  • onderzoeken voor wat betreft klanttevredenheid, stiptheid, parkeren en alle andere mobiliteitsgerelateerde onderzoeken
  • haltedatabeheer, contractbeheer en asset management
Service & producten

Diensten

Advies, visievorming & directievoering
Onderzoek
Data verzamelen en data management
Haltedata beheer
Contractbeheer
Detachering
MaasHub

Contact
Email: info@vitence.nl

Telefoonnummer: 013-889 85 11

HQ
Avelingen-West 36,
4202MS Gorinchem