+31 20 2440 347 info@parkeagle.com
De complete lijst van alle verkeerskundige adviesbureaus in Nederland
Het is onze missie om u te helpen bij het vinden van de beste oplossing voor al uw parkeer en verkeer vraagstukken.
Daarom hebben wij de onderstaande lijst van alle verkeerskundige adviesbureaus gecreëerd. Wij vertrouwen erop dat deze lijst u zal helpen bij het vinden van de beste verkeerskundige die uw parkeer en verkeer vraagstukken kan oplossen.

Wat betreft de lijst

Deze lijst bevat alle parkeer- en verkeersadviseurs bedrijven in Nederland die we konden vinden. Sommige van deze consultants richten zich sterk op parkeren en andere richten zich meer op verkeer. Maar ze zijn allemaal gericht op beide disciplines. We weten dat er ook consultants zijn die zich richten op mobiliteit als geheel. We hebben geen consultants opgenomen die een algemenere kijk hebben op mobiliteit. Deze lijst is echt gericht op parkeren en verkeer.

Maak kennis met de Nederlandse parkeer- en verkeer consultants.

Is uw organisatie niet inbegrepen? Neem contact met ons op en we zullen u toevoegen.

Antea Group

Antea Group is een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau. Met ruim 3.100 medewerkers zijn wij wereldwijd actief. Antea Group combineert strategisch denken en multidisciplinaire kennis met technische expertise en pragmatisch handelen. Hierdoor bieden wij effectieve en duurzame antwoorden op de uitdagingen van onze opdrachtgevers. We hebben vestigingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Via de Inogen-alliantie van milieuadviesbureaus is het bereik van Antea Group zo goed als wereldwijd.ef.

LEER MEER OVER ANTEA GROUP

Akertech

Wij zijn een vooruitstrevend adviesbureau dat gespecialiseerd is in adviseren én regisseren in de openbare ruimte. Ambitieuze, goed opgeleide medewerkers vertegenwoordigen de Akertech-organisatie, in een goede balans tussen professionaliteit en een ontspannen werksfeer.

LEER MEER OVER AKERTECH

AnderSS

AnderSS is een vernieuwend adviesbureau op het gebied van mobiliteitsmanagement en participatie, gericht op mens, organisatie, persoonlijke groei en ontwikkeling. Wij hebben de visie dat het vooral AnderSS kan. Transparant en no-nonsense. Onze vier pijlers zijn mobiliteit, vitaliteit, duurzaamheid en preventie. Wij geloven in de kracht van samenwerking, verbinding, ontwikkeling en denken graag met u mee op weg naar perspectief.

LEER MEER OVER ANDERSS

Awareness

Awareness is een full service adviesbureau voor beleidsmarketing, gevestigd in Den Haag. Sinds 1992 ondersteunt Awareness vooral overheden – ministeries, provincies, stadsregio’s en gemeenten – bij de communicatie over beleid en bij het tijdig betrekken van belanghebbenden bij het vormgeven en uitvoeren van beleid. Beleid dat bijdraagt aan een duurzame inrichting van de samenleving.

LEER MEER OVER AWARENESS

BonoTraffics

BonoTraffics is een specialistisch en innovatief verkeerskundig adviesbureau. Wij werken al sinds 1999 in heel Nederland aan eigentijdse, werkbare oplossingen op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur en verkeer en vervoer.Als middelgroot adviesbureau bieden wij u altijd de juiste persoonlijke aandacht. Dit doen wij onder meer door uw behoefte in beeld te brengen en een geschikte adviseur/projectleider in te zetten. Deze adviseur fungeert als voordeur naar alle kennisgebieden en de andere adviseurs binnen ons bedrijf.

LEER MEER OVER BONOTRAFFICS

Bureau Onderweg

Bureau Onderweg is een klein adviesbureau met enthousiaste mensen actief op het gebied van verkeer & onderzoek.
Ons bureau combineert verkeerskundige en onderzoeksmethodologische expertise, wat borg staat voor gedegen verkeerskundig.

LEER MEER OVER BUREAU ONDERWEG

BVA Verkeersadviezen

BVA Verkeersadviezen adviseert over verkeer, vervoer, mobiliteit en infrastructuur. Daarbij helpen wij opdrachtgevers bij het ontwikkelen van bereikbare, veilige en leefbare gebieden in dorpen, steden en op het platteland. Wij leveren input voor verkeers- en omgevingsvisies en (binnenstedelijke) gebiedstransformaties. We voeren verkeersveiligheidsonderzoeken uit en zijn gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor. Wij adviseren over veilige schoolomgevingen en hebben zeer ruime ervaring met parkeerplannen, parkeerroutering, parkeerbeleid en haalbaarheidsonderzoeken.

LEER MEER OVER BVA VERKEERSADVIEZEN

Delft Infra Advies

Adviseurs van Delft Infra Advies zijn specialisten op het gebied van verkeers- en vervoerskunde en planologie. Ze werken voor overheden, semi-overheden, onderzoeksinstituten en bedrijfsleven. Bij complexe projecten worden waar nodig stedenbouwkundigen, architecten of ontwikkelaars betrokken in het ontwerpproces. Adviseurs van Delft Infra Advies werken zowel op projectbasis als op detacheringsbasis.

LEER MEER OVER DELFT INFRA ADVIES

DTV Consultants

Als verkeerskundig adviesbureau bouwen we aan een wereld waarin veilige en duurzame mobiliteit vanzelfsprekend is. Dit pakken we aan met een team van experts. Met oog voor innovatie, processen en draagvlak. En met gedegen kennis van gedrag en techniek. Daarbij putten wij uit jarenlange ervaring, relevante technologie en onderzoekvaardigheid. Met bijna vijftig professionals zijn we groot genoeg om alle verkeerskundige vragen te beantwoorden en klein genoeg voor een persoonlijke benadering en advies op maat.

LEER MEER OVER DUFEC

Dufec

Bij Dufec onderzoeken we wat mensen beweegt. In de breedste zin van het woord. Zo brengen we verkeersstromen, parkeergedrag en reismotieven in kaart. Maar we onderzoeken ook wat onze klanten en onszelf bezighoudt. Dat vinden we minstens net zo belangrijk. We werken dan ook niet zomaar vóór onze opdrachtgevers, maar mét hen. Samen de feiten boven tafel krijgen. Op de manier die bij ons past en die ons blij maakt.

LEER MEER OVER DUFEC

DZyzzion

Advisering is de kernactiviteit van DZyzzion. Dat doen we voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers. Daarnaast verrichten we onderzoek en dragen we graag ons steentje bij aan netwerk- en onderwijsactiviteiten op het gebied van duurzaamheid. We verzorgen ook publicaties met betrekking tot dit onderwerp

LEER MEER OVER DZYZZION

Ecorys

Ecorys biedt onderzoek en advies op het gebied van personen- en goederenvervoer, luchtvaart en veiligheid. Van megaprojecten in havens tot praktische oplossingen voor binnenstedelijke mobiliteit (SUMP’s). Van harde infrastructuur tot gedragsbeïnvloeding van reizigers (Beter Benutten). Van business cases tot de voor- en nadelen van innovaties rond duurzaam transport. Daarbij zetten we onze wereldwijde ervaring in voor Nederlandse opgaven.

LEER MEER OVER ECORYS

&Morgen

Draagvlak en participatie.
Wij verbinden partijen met elkaar en begeleiden het proces naar ander (reis) gedrag of een veranderde omgeving. Met u als overheid én de buitenwereld. Wij zijn vernieuwend en verrassend, een tikje eigenzinnig en no-nonsens. We zijn professionele doorpakkers – met impact.

LEER MEER OVER ENMORGEN

Empaction

De parkeerprofessionals van Empaction ontrafelen sinds 2002 complexe mobiliteits- en parkeervraagstukken voor onder andere gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, luchthavens, universiteiten en ziekenhuizen. We zoeken naar de vraag achter de vraag en hebben oog voor de vaak tegengestelde belangen. We bieden helderheid en eenvoud, aan zowel de eindgebruiker als de klant. Parkeren gaat bij Empaction vooral ook over participatie; samen werken aan een duurzame parkeeroplossing.

LEER MEER OVER EMPACTION

Exante

Exante is het adviesbureau voor stedelijk ontwerp met een passie voor mobiliteitsvraagstukken. Wij helpen gemeenten, ontwikkelaars en andere initiatiefnemers om een abstracte ambitie om te zetten in een stedelijk ontwerp. Door te onderzoeken en ontwerpen vanuit meerdere perspectieven, verbinden wij mensen en komen wij tot creatieve en haalbare oplossingen. Mobiliteit zien wij in dat proces niet als een ruimtevretende hindernis, maar als succesfactor met sociale en economische potentie.

LEER MEER OVER EXANTE

Goudappel Coffeng

Wij geloven in de kracht van focus. We zijn gespecialiseerd in maar één ding: mobiliteit, maar wel in de volle breedte en diversiteit die recht doet aan dit specialisme. Daarin zijn we uniek dankzij inmiddels 50 jaar werken aan mobiliteit in zijn maatschappelijke context. Dat heeft geleid tot een bedrijf met focus, netwerk, diversiteit, cultuur en omvang om klanten één loket te bieden voor hun (complexe) mobiliteitsvraagstukken. Die strategie zetten we voort, met advies, IT-oplossingen en mobiliteitsdiensten.

LEER MEER OVER GOUDAPPEL COFFENG

Groen Licht

Groen Licht is al meer dan 25 jaar keihard in de weer met mobiliteit en verkeer. We doen ons werk met liefde en gaan altijd voor een 8 of hoger, en natuurlijk voor de laagste prijs. Groen Licht vormt zelfstandig haar mening, is geen jaknikker, maar is altijd coöperatief. Groen Licht is topspecialist als dataverzamelaar. Geen onderzoek is ons te klein of te groot. En omdat onze verkeerskundigen continu meedenken heeft u altijd de juiste aansluiting tussen informatiebehoefte en onderzoek.

LEER MEER OVER GROEN LICHT

Inno-V

inno-V is een adviesbureau voor slimme mobiliteit. Gespecialiseerd in openbaar vervoer, multimodaal reizen en marktwerking. We maken ons sterk voor betere bereikbaarheid en klantgericht OV door mensen te bewegen en te verbinden. Met een scherp oog voor inhoud en proces, met en voor onze klanten. Ons motto: Denken, Doen en Laten.

LEER MEER OVER INNO-V

KATT

KATT verkeersadvisering is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van verkeer en vervoer. U kunt bij KATT verkeersadvisering terecht voor algemeen verkeerskundig advies, onderzoek, ontwerp, beleid en projectleiding. KATT verkeersadvisering heeft een sterke passie voor de openbare ruimte en staat dan ook voor bereikbaarheid, functionaliteit, herkenbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en de daaraan gekoppelde leefbaarheid.

LEER MEER OVER KATT

Knooppunt

Knooppunt is een hands-on adviesbureau in verkeersmobiliteit en is sterk in de implementatie van duurzame mobiliteitsconcepten.
Knooppunt is ervan overtuigd dat iedereen in zijn hart graag milieubewust van A naar B wil reizen en dat het liefst zo snel, makkelijk en gezond mogelijk (én goedkoop). Knooppunt begrijpt dat! We moeten dan wel ons mobiliteitsgedrag willen aanpassen en om deze aanpassing waar te maken hanteert Knooppunt de filosofie van het faciliteren van de mogelijkheden in plaats van het forceren.

LEER MEER OVER KNOOPPUNT

Kragten

Wij werken aan ruimte in al zijn verschijningsvormen,  wij combineren vakkennis en proceskennis en stellen de klant daarbij centraal. Vertrouwen is daarbij een sleutelbegrip voor kwaliteit en continuïteit. Als advies-, ontwerp- en ingenieursbureau heeft Kragten een heldere structuur zoals in het onderstaande figuur weergegeven. We zijn als dienstverlener actief op het gebied van de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van zowel het stedelijke als het landelijke gebied.  De integrale aanpak is kenmerkend voor Kragten, zoals de cirkels symboliseren; een multidimensionale organisatie.

LEER MEER OVER KRAGTEN

Megaborn

Megaborn adviseert op het gebied van verkeer, infra en mobiliteit. Met onze kennis en ervaring kunnen we een essentiële bijdrage leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De afdeling Advies richt zich op vier fases: visievorming, beleidsbepaling, planvorming en evaluatie. Ze heeft alle expertise in huis voor het realiseren van producten en  verrichten van diensten op tal van terreinen

LEER MEER OVER MEGABORN

Artikelen die je misschien leuk vind

What are the benefits of smart parking for drivers?

What are the benefits of smart parking for drivers?

Smart Parking is one of the most popular Smart City initiatives at this moment, and The Netherlands is no exception with multiple Smart Parking projects already operational. Because of the flexible, scalable and easy-to-install nature, Smart Parking is a low barrier...

read more
How to stay up to date with the Parking Industry?

How to stay up to date with the Parking Industry?

How to stay up-to-date? Do you want to stay up-to-date on all the relevant news regarding the parking industry? This blog provides you with the best websites that report on innovating parking technology, trends and daily news. Over the years, the parking industry has...

read more
Parkeagle’s Smart Parking Industry Landscape Overview

Parkeagle’s Smart Parking Industry Landscape Overview

Smart Parking Industry Landscape Today we present to you our overview of the Parking Industry Landscape of 2018. The smart parking industry is changing fast. Just look at the way we move around our cities these days. How we move from A to B these days is way different...

read more

Met Graumans

Het Nieuwe Adviseren: Netwerkadviesbureau ‘Met Graumans’ is een netwerkadviesbureau. Er zijn opdrachten die Ed alleen uitvoert en er zijn opdrachten waarvoor het netwerk van adviseurs en ondersteunende medewerkers wordt ingeschakeld. Ed Graumans werkt dus als individueel adviseur maar tevens als adviesbureau ‘nieuwe stijl’ (netwerkadviesbureau). ‘Met Graumans’ is zo in staat om een scala aan mobiliteitsopdrachten uit te voeren waarbij kwaliteit en tevreden opdrachtgevers altijd het uitgangspunt blijven.

LEER MEER OVER MET GRAUMANS

MMG Advies

MMG Advies is gespecialiseerd in duurzame mobiliteit. Op dit gebied adviseren we overheden, bedrijven en branche-organisaties bij strategie- en beleidsontwikkeling. Ook staan we hen bij als project- en programmamanager. Tot slot fungeren we als (bege)leider van samenwerkingsprocessen in hun ketens en netwerken. MMG Advies werkt(e) onder andere voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, RAI Vereniging en BOVAG.

LEER MEER OVER MMG ADVIES

Mobycon

Mobycon is een onafhankelijk adviesbureau voor mobiliteitsvraagstukken. Met een integrale blik kijken we naar elk vraagstuk. We volgen trends, spelen in op de veranderende samenleving en zijn continu in beweging. Telkens leren we nieuwe omgevingen kennen en gaan we met alle partijen in gesprek. Stap voor stap ontstaat een uitvoerbaar en toekomstbestendig plan, passend bij het gebied en de betrokkenen.

LEER MEER OVER MOBYCON

Movares

Wij zijn hét adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. Onze 1000 medewerkers werken daarbij nauw samen met onze klanten en partners. Basis voor deze samenwerking vormen de kernwaarden van Movares: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Ons motto, wij verbinden, vat onze kijk op de wereld samen.

LEER MEER OVER MOVARES

Moventem

Wij zijn specialist op het gebied van openbaar vervoer (ov) en mobiliteit. Met onze dienstverlening willen wij actief bijdragen aan slimme, duurzame en efficiënte mobiliteit. We werken zowel voor overheden als vervoerders. Overheden ondersteunen we bij het beheren en verbeteren van de uitvoeringskwaliteit van de OV-concessies. Veelal op basis van mystery-guest metingen. Daarnaast verrichten we beleidsevaluaties: we toetsen of het geld voor beleidsmaatregelen, ov-visies en uitvoeringsprogramma’s goed en effectief besteed geld is.

LEER MEER OVER MOVENTEM

MuConsult

MuConsult doet onderzoeks- en advieswerk op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Dit omvat onderzoek naar de wensen en behoeftes van reizigers in klantwens- en gebruikersonderzoeken, en onderzoek naar de sturingsmogelijkheden van overheden in ex-ante en ex-post evaluatiestudies van beleidsmaatregelen.

LEER MEER OVER MUCONSULT

Nordinfra

Nordinfra is in 2008 opgericht door Nordine Bouchiba, een ervaren en breed inzetbare verkeerskundig adviseur die met name goed bekend is in Limburg en beschikt over een uitgebreid relatienetwerk dat bestaat uit verschillende overheden, andere grote en kleine adviesbureaus, infrastructuuraannemers en specialisten. Nordinfra is een verkeerskundig adviesbureau dat zich met name richt op Zuidoost Nederland en de Belgische grensstreek. Nordinfra wordt ingezet voor velerlei mobiliteits- en verkeerskundige studies van verschillende schaalniveaus.

LEER MEER OVER NORDINFRA

Ronnico

Verkeersborden, straatnaamborden en bewegwijzering. Dat is waar het bij Verkeerskundig Adviesbureau Ronnico om draait. En waar we ons met zeer veel enthousiasme en plezier mee bezighouden. Wij zijn gespecialiseerd in alles wat met bebording te maken heeft. Van advies en het opstellen van beleidsnota’s tot onderhoud en beheer.

LEER MEER OVER RONNICO

Roelofs Groep

Onze organisatie heeft de kennis, vaardigheden en ervaring in huis om de integrale (her)inrichting van de openbare ruimte te kunnen verzorgen: van ontwikkeling en ontwerp tot en met uitvoering, beheer en onderhoud en eventueel financiering. We onderscheiden ons als een duurzaam kennisbedrijf op het gebied van milieu, mobiliteit, riool- en infratechniek en als leverancier van GWW-grondstoffen. Onze kracht ligt met name in de advisering en realisatie van middelgrote en kleine opdrachten, via innovatieve contracten, voor (semi)overheden en/of private partijen.

LEER MEER OVER ROELOFS GROEP

Panteia

Al sinds vele jaren levert Panteia betrouwbare en objectieve analyses van de economische, juridische, institutionele en organisatorische aspecten van verkeer, transport, infrastructuur en logistiek. Op het gebied van modellering van vervoerstromen, en het op basis daarvan voorspellen van toekomstige stromen, is Panteia marktleider in Europa. Panteia is actief in meer dan 30 landen, waarbij ondersteuning wordt geboden bij beleidsontwikkeling op het gebied van transport & mobiliteitsbeleid.

LEER MEER OVER PANTEIA

Significant

Mobiliteitsvraagstukken kennen vele variabelen, autonome invloeden en een grote bestuurlijke gelaagdheid gecombineerd met de rol van de overheid als opdrachtgever. Openbaar vervoer is hier een goed voorbeeld van. Door onze jarenlange ervaring met opdrachtgeverschap, Europees aanbesteden en onze onderzoeksexpertise, zijn wij in staat complexe vraagstukken te analyseren en ook de oplossingen hiervoor te ontwikkelen en te realiseren. Wij houden van aanpakken!

LEER MEER OVER SIGNIFICANT

Spark Parking

Wij weten alles van parkeren. Van auto’s en fietsen. Hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn, hoe ze er uit moeten zien, wat ze kosten, welke waarde ze hebben, hoe je ze kunt exploiteren en beheren. Hoe je parkeren als onderdeel van je bereikbaarheidsopgave kunt zien. Van ‘mobiliteit’. Hoe je jouw visie en ambitie daarop vertaalt in een concrete opgave. Wat je dan zelf moet doen en wat anderen voor jou kunnen betekenen. Hoe je het betaalbaar maakt en houdt. Welke nieuwe technieken je kunt toepassen om het parkeren beter te maken voor de gebruiker én de beheerder. Hoe je het beste parkeergarages kunt laten bouwen. Hoe je dat aanbesteedt en hoe je parkeerapparatuur en parkeerdiensten inkoopt. Echt alles!

LEER MEER OVER SPARK PARKING

Syndesmo

We brengen bedrijven in beweging op het gebied van mobiliteitsbeleid, wagenpark, parkeerbeleid en reiskostenregelingen. Dit doen we, omdat mobiliteit grote impact heeft op de werknemers, de werkgever en op onze omgeving. Door anders naar mobiliteit te kijken willen we reisgedrag veranderen en winst behalen. Winst voor bedrijven doordat het beleid bijdraagt aan de ambities en de efficiëntie vergroot. Winst in tijd voor werknemers door minder reistijd, meer beweging en minder stress. En winst voor de omgeving door een lagere milieu-impact. Dit vereist een samenhangende set aan maatregelen op gebied van regelingen, voorzieningen en gedrag.

LEER MEER OVER SYNDESMO

Together

TOGETHER is geboren uit de droom om onderzoek en (beleids)advisering hand in hand te laten gaan. Het één kan immers niet zonder het ander. Voordat samen met de opdrachtgever gezocht kan worden naar de meest optimale oplossing voor het vraagstuk, is het van cruciaal belang goed inzicht te hebben in de situatie en de betrokkenen. Wie zijn de betrokkenen, hoe maken ze keuzes, maar vooral ook waarom maken ze deze keuzes? Door het bij elkaar brengen en analyseren van diverse data, worden naast de standaard resultaten additionele inzichten gegenereerd, die helpen bij het tot stand komen van op maat gesneden oplossingen voor parkeer- & mobiliteitsvraagstukken.

LEER MEER OVER TOGETHER

Trajan

Trajan is een onderzoeksbureau voor verkeer en mobiliteit. Door de jaren heen hebben wij ons gespecialiseerd in parkeer-, verkeer- en fietsonderzoek. Met behulp van talloze onderzoeksmethoden verwerven en analyseren we data. Hierin zoeken we uiteindelijk altijd naar de geografische component, want met behulp van Geografische Informatie Systemen (GIS) brengen we de feiten overzichtelijk in kaart. Van een klein parkeeronderzoek tot grote mobiliteitsenquêtes, het kan allemaal.

LEER MEER OVER TRAJAN

VAGN

VAGN is een verkeerskundig en verkeerstechnisch adviesbureau voor overheid, bedrijfsleven en particulier op het gebied van verkeer, vervoer en infrastructuur. Het bureau is opgericht op 27 juni 2008 door Johan Vermeeren en bestaat dus bijna 10 jaar. Uitgangspunt is dat VAGN door een andere partij gevraagd wordt een advies te geven, een plan te maken of een ontwerp op te stellen. Bij onze reizen door het land of door nieuwsberichten komt het echter ook voor dat medewerkers zelf dingen signaleren die inmenging van VAGN zouden kunnen gebruiken. In dat geval geeft VAGN ook ongevraagde adviezen of stelt kritische vragen. VAGN kan door haar jarenlange ervaringen in het verkeersvak met recht een gedegen adviesbureau genoemd worden. De werkterreinen van VAGN zijn zeer uiteenlopend, maar kent een zwaartepunt op het gebied van verkeerskundig wegontwerp en verkeersveiligheid.

LEER MEER OVER VAGN

VCCR

VCCR is intermediair in mobiliteit en bereikbaarheid. In opdracht van en samen met overheden en bedrijfsleven zoekt VCCR naar best passende oplossingen die aansluiten bij de mobiliteitsbehoefte. De uitdaging daarbij is een evenwicht te vinden tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat.

LEER MEER OVER VCCR

Verkeerszicht

Verkeerszicht is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau dat de link vormt tussen verkeerskunde en verlichtingskunde. Door creatief en innovatief met de openbare verlichting om te gaan kan je de sociale- en verkeersveiligheid gunstig beïnvloeden. De visie is dat niet de verlichting maar juist de zichtbaarheid van de openbare ruimte moet verbeteren. Naast de sociale- en verkeersveiligheid ligt onze focus op het verbeteren van de toegankelijkheid en het verminderen van energieverbruik, lichthinder en lichtvervuiling.

LEER MEER OVER VERKEERSZICHT

Vitence

Wij ondersteunen U graag met de meer of minder complexe processen binnen de mobiliteitsmarkt. Onze werkzaamheden bestaan dan ook uit het begeleiden en managen van vervoerkundige en infrastructurele projecten vanaf de vroege planfase tot het moment van realisatie. Onze kracht zit hem in het samenbrengen, samenhouden en inzetten van de juiste kennis en disciplines op het juiste moment, waarbij het monitoren van het proces en het resultaat onze constante aandacht heeft. Wij willen niet alleen dat onze opdrachtgevers tevreden zijn. Maar ook reizigers, gebruikers, beheerders en belanghebbenden van vervoersystemen of infrastructuur zijn voor ons belangrijke stakeholders die serieuze aandacht verdienen. Wij willen een gedegen en betrouwbare partner zijn die samen met u de eindstreep wil bereiken in een constant veranderende markt.

LEER MEER OVER VITENCE

VuurTooren

VuurTooren neemt met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van milieu én automatisering een unieke positie in tussen pure IT-organisaties en milieu adviesbureaus. Door de gecombineerde kennis van Geografische Informatie Systemen, (geo)statistiek, verkeer en luchtkwaliteit worden unieke resultaten bereikt. Zowel pure ICT-organisaties als milieuadviesbureaus slagen er maar matig in beheer van milieu en mobiliteit gegevens goed op orde te krijgen. Dit is voor mij de reden geweest om adviesbureau VuurTooren op te richten. VuurTooren neemt door haar enorme ervaring op het gebied van milieu én automatisering een unieke positie in tussen de pure IT-organisaties en de milieuadviesbureaus.

LEER MEER OVER VUURTOOREN

XTNT

XTNT Experts in Traffic and Transport onderzoekt, ontwikkelt en implementeert oplossingen voor de huidige en te verwachten bereikbaarheids- en mobiliteitsopgaven. Als basis benutten onze adviseurs een brede kennis van mobiliteit en gedragsverandering én hun vaardigheden om processen te leiden en te sturen richting gewenst resultaat. Binnen onze projecten spelen vaak verschillende stakeholders een actieve rol. Denk aan werkgevers, belangenorganisaties, inwoners en werknemers. Onze opdrachtgevers zijn overheden, werkgevers en marktpartijen. Om de vragen van opdrachtgevers optimaal te kunnen invullen, werken we vaak samen met andere partijen. Denk aan civiel technische bureaus, communicatiebureaus en ontwikkelaars van slimme mobiliteitstoepassingen.

LEER MEER OVER XTNT

Learn more about Parkeagle’s Smart Parking Projects

Smart Parking at the City Rotterdam

Contract through European Public Tender

Parkeagle’s Smart Parking Sensors and App are used to guide residents to one of 500 available parking space in one of the largest residential areas in Rotterdam.

Smart Parking at the City of Noordwijk

Contract through European Public Tender

Parkeagle’s Smart Parking Sensors and Counting Sensors are used to guide visitors to an available parking space in one of the 1700+ off-street and on-street spaces.

Do you also want Smart Parking in your municipality?

Press More Information to learn more about Smart Parking and what it can do for you

Are you not included in the list and want to be included?

Parkeagle is here to add you to the list asap.

The only admission requirement is that you’re an active consulting company working in the parking and traffic advisory industry.

© 2020 Parkeagle B.V. All rights reserved. The material on this site may not be reproduced without the written permission of Parkeagle B.V.