+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

Awareness

Adviesbureau voor beleidsmarketing
Zie website
HQ
New World Campus
Spaarneplein 2
2515 VK  Den Haag
Bedrijfsomschrijving
Awareness is een adviesbureau voor beleidsmarketing.
Wij ondersteunen organisaties uit overheid en bedrijfsleven bij de communicatie over beleid. Beleid dat bijdraagt aan een duurzame inrichting van de samenleving. We adviseren over de beste manieren om partijen en personen in beweging te krijgen. Om awareness – het besef van een keuze – bij mensen te ontwikkelen, als basis voor verdere medewerking en samenwerking. En om vervolgens duurzame steun te verwerven voor een plan of idee.
Service & producten
communicatie-doelgroepen ondersteunen wij onze opdrachtgevers in alle fasen van het beleidsproces. Beleid dat bijdraagt aan een duurzame samenleving. Gedegen communicatie, participatie en procesbegeleiding zijn de bouwstenen voor onze beleidsmarketing.

Participatie
Beleid is slechts succesvol als er draagvlak voor bestaat. Als beslissers, zij die het moeten uitvoeren en de mensen voor wie het wordt gemaakt er in voldoende mate achter kunnen staan. Bij het opstellen van beleid moet dan ook zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen en (on)mogelijkheden van “de klant”.

Communicatie
Goed informeren hoort bij transparant openbaar besturen. Het sluit aan bij de mondigheid van burgers en moet richting geven in het steeds toenemende informatieaanbod aan burgers, via klassieke en nieuwe media. Goede informatie is ook de basis voor verdere interactie.

Onderzoek
Onze aanpak rust op gedegen onderzoek en strategieontwikkeling. Door onze bekendheid met diverse beleidsterreinen en de ervaring met communicatieprocessen en –technieken ontwerpen wij trefzekere aanpakken voor participatie en communicatie. En wij voeren ze ook uit.

Contact
Email: office@awareness.nl

Telefoonnummer:  070-7890444