+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

Trajan

Innovatie in kaart

Zie website
Bedrijfsomschrijving

Trajan zijn visie

Bij Trajan geloven wij dat steden zijn in beweging, en haar inzittenden ook. Door die constante dynamiek worden steden groter en drukker. Dit drukt op de leefbaarheid, vitaliteit en bereikbaarheid van stedelijke gebieden. De ruimte, tijd en het gedrag van stedelijke gebruikers staan steeds vaker recht tegen over elkaar. Het ontstaan van complexe mobiliteitsvraagstukken is dan onvermijdelijk. Maar juist die complexe kwesties overzichtelijk in kaart brengen fascineert ons, zodat iedereen zich uiteindelijk zo comfortabel en veilig mogelijk door de stad kan bewegen.

Trajan zijn Missie

Het onze missie om de complexiteit van het mobiliteitsvraagstuk in stedelijke gebieden inzichtelijk te maken. Het verkeersnetwerk slibt vol, er ontstaan onveilige situaties en parkeren wordt een steeds lastigere opgave. Wij voelen het als onze taak om inzichten te bieden, opdrachtgevers te inspireren en onze verworven kennis kenbaar te maken zodat we samen naar oplossingen kunnen zoeken.

HQ
WG-Plein 516,
1054 SJ Amsterdam
Contact
Email: info@trajan.nl

Telefoonnummer: +31 20 670 7935