+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

Significant B.V.

Wij zijn Significant Data Analytics
Zie website
HQ
Thorbeckelaan 91,
3771 ED Barneveld
Bedrijfsomschrijving
Wij zijn Significant! Wij zijn nieuwsgierige professionals die werken aan publieke vernieuwing. Onze focus ligt op organisaties in het publieke domein. Onze opdrachtgevers zijn de klassieke overheden zoals het rijk, provincies en gemeenten, maar ook organisaties die actief zijn in het publieke domein of publieke taken uitvoeren zoals onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, maatschappelijk dienstverleners, zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en agentschappen van het rijk.
Service & producten
 

  • Data Analytics
    We bevinden ons in een fascinerende en razendsnelle transformatie van informatieschaarste naar informatieovervloed. De toepassing van nieuwe analysetechnieken op deze (big)data levert mogelijkheden die tot voor kort onmogelijk waren. Vanuit onze competenties op het gebied van data science en business intelligence, gecombineerd met onze specifieke domeinkennis, ondersteunen wij onze klanten om deze mogelijkheden te ontdekken.
  • Inkoop- verbetering en aanbesteden
    Wij hebben al onze expertise op het gebied van inkoop en de ontwikkeling van de inkoopfunctie gebundeld. Wij helpen het aan inkoop verbonden potentieel te benutten door het uitvoeren van complexe sourcing- en aanbestedingstrajecten, (meerjarige) inkoopverbeterprogramma’s, het inrichten van moderne en toekomstbestendige inkoopfuncties, het vormgeven van leveranciers- en contractmanagement en het stroomlijnen van inkoopsamenwerking tussen ketenpartners.

 

  • Organisatie ontwikkeling
    Het publieke domein is volop in beweging. Kerntakendiscussies, decentralisatie, terugtrekkende overheid, ketensamenwerking, meer met minder en strategische marktbenutting. Vanuit onze competenties op het gebied van beleidsontwikkeling, organisatie-inrichting, procesmanagement en opdrachtgeverschap, ondersteunen wij onze opdrachtgevers om gericht op deze ontwikkelingen in te spelen. Niet als adviseur op afstand, maar als betrokken partner die zijn adviezen waarmaakt
Contact
Email: info@significant.nl

Telefoonnummer: +31 342 40 52 40