+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

&morgen

Verkeerskundig Adviesbureau
Zie website
Bedrijfsomschrijving

Verkeerskundig adviesbureau

&Morgen brengt beweging bij mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken van overheden. Vernieuwing, praktische oplossingen én samenwerking met relevante stakeholders staan centraal. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de leefbaarheid van Nederland.

Service & producten

Mobiliteitsmanagment

Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim werken en slim reizen (SWSR). Als professional bij de overheid ervaart u steeds weer hoe complex dit is. Om te bepalen welke maatregelen kansrijk zijn, maar vooral hoe u andere partijen meekrijgt. Reizigers, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, inwoners… Ze hebben hun eigen – soms tegenstrijdige – belangen en spreken hun eigen ‘taal’. Terwijl u ze juist zo hard nodig hebt.

Stedelijke logistiek:
Meer inwoners en bezoekers, meer vervoer van goederen; de kwaliteit van binnensteden staat onder druk. Als beleidsadviseur werkt u aan een bereikbare en leefbare stad. U ervaart steeds weer hoe complex dit is. Zeker als het gaat om stedelijke logistiek; vaak een nog onderbelicht beleidsveld. Welke maatregelen zijn kansrijk? Hoe krijgt u andere partijen mee, zoals de lokale ondernemers en vervoerders? Ze hebben hun eigen – soms tegenstrijdige – belangen en spreken hun eigen ‘taal’. Dat staat samenwerking in de weg, terwijl u elkaar zo hard nodig hebt.

 

Inteliligente mobiliteit:
De uitdagingen in de wereld van mobiliteit en ruimtelijke ordening zijn groot en divers. De druk op wegennetwerk en ruimte neemt alleen maar verder toe door stedelijke groei en de verdichtingsopgave in stedelijke gebieden. Tegelijkertijd volgen innovaties op het gebied van technologie en (big) data elkaar in hoog tempo op. Dit biedt kansen om uw mobiliteitsuitdagingen adequaat te lijf te gaan. Maar: hoe herkent u in het woud aan ‘smart mobility solutions’ de juiste oplossingen? En welke strategie moet u volgen met het oog op de toekomst?

Contact
Email: info@enmorgen.nl

Telefoonnummer: (030) 215 50 80