+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

Megaborn

Adviesbureau
Zie website
HQ
Steenweg 17b,
4181 AJ Waardenburg
Bedrijfsomschrijving
Visie

Bij Megaborn kijken we verder dan techniek. We kijken ook naar beleidsmatige zaken. Bij vraagstukken op het gebied van verkeer, infra en mobiliteit is alleen een technische aanpak vaak te beperkt. Onze visie is dat het integreren van technische, maatschappelijke en organisatorische maatregelen tot betere oplossingen en efficiëntere processen leidt.

Missie

Mensen een zo aangenaam mogelijke openbare ruimte bieden, met een zodanige infrastructuur dat alle weggebruikers zich efficiënt, veilig en duurzaam kunnen verplaatsen. Dit bereiken we door middel van advisering, engineering, realisatie en management op het gebied van verkeer, infra en mobiliteit.

Service & producten
Onze medewerkers zijn specialisten, zoals sociaal geografen, planologen, verkeerskundigen, bedrijfskundigen, ontwerpers, civiel technici, directievoerders en managers. Door hun onderlinge samenwerking kunnen zij techniek koppelen aan beleid. Dit verhoogt de slagvaardigheid. Passie voor het eigen vakgebied in combinatie met kennisuitwisseling tussen collega’s resulteert in een pragmatische aanpak. Zo kunnen wij duurzame en op maat gesneden oplossingen leveren voor wegbeheerders en hun klanten, de verkeersdeelnemers.

Onze diensten zijn verdeeld in vier ‘cornerstones’:

 Advies

Engineering

Realisatie

Management

 

Contact
Email: niels.van.amstel@megaborn.com

Telefoonnummer: 

0418 65 49 00