+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

Groen Licht

Mobiliteitexpert
Zie website
Bedrijfsomschrijving

Mobilteit

Groen Licht is al meer dan 25 jaar keihard in de weer met mobiliteit en verkeer. We doen ons werk met liefde en gaan altijd voor een 8 of hoger, en natuurlijk voor de laagste prijs. Groen Licht vormt zelfstandig haar mening, is geen jaknikker, maar is altijd coöperatief.

Als onderzoekend en adviserend bureau is Groen Licht generalist. Wat ons bijzonder maakt zijn de eigenschappen waar we over beschikken. We weten waarover we het hebben en brengen dat overtuigend over. Groen Licht is topspecialist als dataverzamelaar. Geen onderzoek is ons te klein of te groot. En omdat onze verkeerskundigen continu meedenken heeft u altijd de juiste aansluiting tussen informatiebehoefte en onderzoek.

HQ
Rosmolenplein 58,
Tilburg
Service & producten

Verkeersveiligheid

  1. Is er (daadwerkelijk) een probleem?
  2. Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag?
  3. Welke oplossingen zijn in beeld?

Door het verdwijnen van black spots en de waardeloze kwaliteit van de ongevallenregistratie, zijn klassieke ongevallenanalyses niet altijd zinvol. Groen Licht hanteert een eigen systematiek die stapsgewijs de problematiek ontrafelt. Onderdelen zijn o.a. een functionele analyse, een vormtoets, een ongevallenanalyse, hypothesevorming en -toetsing door middel van locatieonderzoek.

Soms levert een conflictobservatie reeds voldoende inzicht op. Deze techniek is in elk geval uiterst kosteneffectief. En omdat we de conflictobservatie vastleggen op video is deze bovendien heel concreet en controleerbaar.

Parkeren

Een uitgekiend evenwicht tussen de parkeervraag en het aanbod van parkeerplaatsen is altijd en overal het doel. Parkeeroverlast moet worden voorkomen, maar een overschot aan lege parkeerplaatsen net zo goed.

Het verhogen of verlagen van de parkeercapaciteit is één kant van de medaille. De andere zijde van de medaille, het beïnvloeden van de parkeervraag, kan ook soelaas bieden. Denk aan het instellen van blauwe zones, tijdvensters, betaald parkeren, of een vergunninghoudersysteem.

Het opstellen van een parkeerbalans is precisiewerk. Of het nu gaat om nieuwbouw of opschaling. Zijn (bestuurlijk vastgestelde) parkeernormen van toepassing? Zijn er geschikte parkeerkencijfers voorhanden? Wat is de restcapaciteit op straat? Groen Licht heeft veel ervaring met het opstellen van een parkeerbalans en het adviseren over de parkeeropgave.

Gedeeld ruimtegebruik

In bebouwd gebied is de ontwerpruimte voor verkeer en parkeren vaak beperkt. Omdat de fiets het slimste vervoermiddel is binnen de bebouwde kom, neemt Groen Licht graag afstand van de ontwerptraditie om de auto centraal te stellen en de fietser de restruimte te geven. In een omgevingsbewuste benadering hoort het ontwerpproces juist andersom te zijn. De fietser voorop, de automobilist schikt zich.

Natuurlijk dient ook het autoverkeer een vlotte en veilige afwikkeling te kennen. De autostructuur mag echter best een ruimere maaswijdte hebben dan in de huidige praktijk. In de grote(re) verblijfsgebieden die dan ontstaan staat de fietser centraal. Letterlijk. Niet door het autoverkeer weg te pesten, maar door fietsstraten in te richten op wegen die zich daarvoor lenen.

Retail

Bij (grootschalige) retail is de autoafhankelijkheid enorm. Denk aan meubelboulevards en outlet centra. Het is naïef om te denken dat minder parkeerplaatsen ook minder autoverkeer oplevert. Bezoekers komen slechts enkele keren per jaar en vertrouwen op het vinden van een parkeerplaats. Parkeerkrapte leidt tot parkeeroverlast in omliggende wijken en terugslag naar de openbare weg.

Groen Licht heeft veel ervaring met het ontsluiten van verkeer en het parkeren bij grootschalige retail. Denk aan het ramen van de hoeveelheid verkeer, de parkeeropgave, de ontsluitingsstructuur en de parkeerstructuur.

Contact
Email: info@groenlicht.com

Telefoonnummer: 013 544 24 58