+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

Delft Infra Advies

Verkeerskundig Adviesbureau

Zie website
Bedrijfsomschrijving

Over ons

Delft Infra Advies werkt aan verkeers- en vervoerkundige planvorming op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het werkveld omvat onder andere verkeers- en vervoerplannen, parkeerbeleid, openbaar vervoer, duurzaam veilige inrichting en verkeersonderzoek.

Onze adviseurs zijn specialisten op het gebied van verkeers- en vervoerskunde en planologie. Ze werken voor overheden, semi-overheden, onderzoeksinstituten en bedrijfsleven. Bij complexe projecten worden waar nodig stedenbouwkundigen, architecten of ontwikkelaars betrokken in het ontwerpproces. We werken zowel op projectbasis als op detacheringsbasis.

Naast het leveren van inhoudelijke kwaliteit besteden onze adviseurs veel aandacht aan communicatie, bijvoorbeeld bij bewonersparticipatie en politieke trajecten. Wij combineert inhoudelijke vakkennis altijd met projectmatige vaardigheden, waardoor projecten succesvol en volgens planning worden gerealiseerd.

Service & producten
Communicatie

Procesmanagment

Detachering

Strategische planvorming

Verkeersonderzoek

Verkeerontwerp

Contact
Email: info@delft-infra-advies.nl

Telefoonnummer: 015 268 2612

HQ
Rotterdamseweg 183C,
2629 HD Delft